En nasjonal aktør med lokal forankring

FG Eiendom har hovedkontor i Kristiansund.

Selskapet eies av;

TRAA Holding AS 37,45%
Haugnes AS 37,45%
Mags Holding AS 12,36%
ANSA Holding AS 6,37%
OBU Holding AS 6,37%

Med vår lokale forankring er vi stolte av å være en betydelig eiendomsutvikler med prosjekter over hele Norge.

Selskapet ble etablert i 1988, og våre medarbeidere har lang og solid erfaring.

Vår visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

Tilstedeværende og engasjert
FG Eiendom er en tilstedeværende, synlig og engasjert utvikler og forvalter av eiendom, med hovedkontor i Kristiansund.

Når vi går inn i nye eiendomsprosjekter er det med et helhjertet engasjement og personlig oppfølging.

Entusiastisk, aktiv og faglig sterk
Våre samarbeidspartnere velger oss fordi vi er «tett på».

I nært samarbeid med lokalsamfunn, leietakere, boligkjøpere, entreprenører, investorer og myndigheter er vi en entusiastisk, aktiv og faglig sterk pådriver. Det gir god avkastning, bedre løsninger og fornøyde kunder ved våre prosjekter.

Muligheter, ikke begrensninger
Med ambisiøse målsetninger skal vi være tilstedeværende, synlig og engasjert. Vi skal tenke muligheter fremfor begrensninger. Vi skal ha nært samarbeid med bidragsytere til våre prosjekter.

Samarbeid er nøkkelordet som best sier hvem vi er og hva vi står for. Slik har vi tenkt å fortsette suksessen.

Miljøsatsing og samfunnsansvar
Miljøvennlige prioriteringer er en selvfølge og en viktig del av vårt samfunnsansvar.

Våre utviklingsprosjekter har fremtidsrettede energiløsninger og vi har ambisiøse målsetninger for å redusere energiforbruket i våre aktive driftsprosjekter. FG Eiendom ønsker å bidra til at leietakere og samarbeidspartnere kan redusere sin miljøbelastning.