Mortensrud

Mortensrud - Oslo

 Areal: 7.000 m2 næringsareal og 193 leiligheter
 Eiere:

Capto Eiendom
Profier
NorgesGruppen

 Entreprenør: Byggutvikling Øst
 Forvalter: FG Eiendom